چک لیست صفحه عضویت

بایدها و نبایدهایی که باید در طراحی صفحه عضویت کاربران در پلتفرمتان رعایت کنید.

لوگو در صفحه عضویت

استفاده از لوگوی خود را فراموش نکنید. حالا یا لوگوی خالی و یا به همراه تایپوگرافی.

عنوان مناسب در صفحه عضویت

چیزی را که انتظار دارید به کاربر منتقل کنید بنویسید.

دسترسی دادن بیشتر به کاربر

آیا امکان ارسال مجدد کد فعالسازی یا تغییر رمز وجود دارد؟

دریافت اطلاعات ضروری

چه اطلاعاتی باید به شکل ضروری دریافت شوند؟ بقیه را در این بخش از فرم حذف کنید.

دریافت اطلاعات بیشتر در مراحل بعدی

دوباره نگاه کنید، کدام اطلاعات ضروری را می‌توانید از کاربر بعدا بگیرید؟ (مثلا هنگام ثبت خرید تکمیل شود)، آن‌ها را هم حذف کنید.

دسترسی پذیری

فرم خواناست؟ دسترسی پذیری رنگ و فونت آن را کنترل کنید.

واضح بودن

فرم مشخص است؟ آیا مشخص است این فرم برای چه منظوری است؟

شرح دادن قوانین

آیا قبل از ثبت نام قوانین خود را برای کاربر شرح داده‌اید؟

پیام‌ها و خطاها

آیا پیام‌های راهنما و یا خطا به درستی در فرم هست؟

اجباری بودن یا نبودن

چگونه تفاوت داده اجباری را از داده اجباری مشخص کرده‌اید؟

بیان مزیت‌های عضویت

آیا عضویت برای کاربر مزیت و … دارد؟ آیا این مطلب را بیان کرده‌اید؟ (مثل تخفیف داشتن یا شرکت توی قرعه‌کشی و …)

بی انگیزه نشدن کاربر

آیا طراحی به قدری راحت، تشویق‌کننده و مشخص هست که کاربر در این مرحله پشیمان نشود؟

جدا کردن دکمه های عملیاتی

آیا دکمه‌های عملیاتی به درستی از سایر اطلاعات قابل تشخیص هستند؟

بازیابی آسان

آیا اطلاعات کمک کننده برای مواردی که رمز یا نام کاربری را فراموش کردند، وجود دارد؟

فضاهای سفید

آیا فواصل بین عناصر فرم به درستی رعایت شده‌اند؟ از فضای سفید درست استفاده شده است؟

آخرین مقالات ما

با آخرین مقالات طراحی روز دنیا همواره به روز باشید.

Search