فرصت‌ شغلی

به کمک قابلیت منتور شیپ به آژانس طراحی دایره بپیوندید و از فرصت شغلی و آموزش‌های رایگان ما نیز بهره‌مند شوید.
تلاش ما در پیدا کردن افراد مستعد در حوزه طراحی بوده که بتوان طراحان بیشتری را در کنار خود داشته باشیم.

همکاری در ترجمه‌ها

استخدام طراح رابط کاربری

استخدام طراح تجربه کاربری

طراح رابط کاربری جونیور

فرصت شغلی طراح رابط کاربری جونیور، به همراه آموزش رایگان طراحی و آموزش رایگان فیگما

طراح تجربه کاربری جونیور

فرصت شغلی طراح رابط تجربه کاربری جونیور، به همراه آموزش رایگان ابزارهای تجربه کاربری

مدیر پروژه

مدیر پروژه با قابلیت همگام‌سازی نیازهای کسب‌وکارها و توسعه محصولات دیجیتال

Search