چک لیست صفحه ۴۰۴

بایدها و نبایدهایی که باید در طراحی صفحه ۴۰۴ رعایت کنید.

لوگو در صفحه ۴۰۴۰

استفاده از لوگوی خود را فراموش نکنید. حالا یا لوگوی خالی و یا به همراه تایپوگرافی.

عنوان مناسب در صفحه ۴۰۴

چیزی را که انتظار دارید به کاربر منتقل کنید بنویسید.

بیان مشکل اصلی

آیا طراحی شما پیام را به کاربر به درستی نشان می‌دهد؟ این ارور چیست و چرا کاربر به این صفحه رسیده؟

آرام کردن کاربر

آیا از نظر روانشناسی فرد را آرامش میدهد؟ انتخاب طرح شما طنز است یا توهین؟ زیادی خشک است یا زیادی فانتزی؟

دسترسی‌پذیری

آیا از نظر دسترسی پذیری رنگ‌های به کار رفته چه از نظر روانشناسی و چه از نظر خوانش ‌پذیر بودن، مناسب‌اند؟

راهنمایی کاربر

آیا از نظر مسیریابی، راهی برای بازگشت یا ادامه به محلی متناسب با نیاز کاربر فراهم است؟

طراحی متناسب

آیا طراحی متناسب با فضای ذهنی کاربر است؟ آیا از نظر سن و شخصیت با وی هم‌راستاست؟

نکته: به یک بن بست خوردن نتیجه کاملا منفی در حس کاربر ایجاد میکند، میتواند موجب بروز حس منفی و القاء موضوعاتی چون «حتما خنگ هستی که سر از اینجا درآوردی!» بشود یا در بهترین حالت ممکن است کاربر بگوید « چه سایت مزخرف و بی سر و تهی است!» و برای همیشه شما را ترک کند! پس اولا فضا و پیام طوری باشد که نشان دهد هیچ چیز تقصیر کاربر نیست، دوما راهی برای بازگشتن به مرحله/مراحل قبل وجود داشته باشد تا کاربر دچار بن بست نشود و در نهایت سعی شود متناسب با نیاز کاربر لینک صفحات مفید برای وی قرار داده شود تا موجب جلوگیری از دست رفتن کاربر به دلیل اتلاف وقت شود.

آخرین مقالات ما

با آخرین مقالات طراحی روز دنیا همواره به روز باشید.

Search