طراحی دسترس پذیری و اصول آن

طراحی دسترس پذیری

طراحی دسترس پذیری یا قابلیت دسترسی همان موضوع مهمی برای هر طراح است که باید درباره آن بیاموزد، اما گاهی اوقات در یک رمز و راز “مهم اما پیچیده” پنهان می‌شود. در اینجا چند طرح رایج در مورد اینکه چگونه مشارکت‌هایی که از ابتکارات دسترسی سرچشمه می‌گیرند، و باعث مزیت همه می‌شوند،آورده شده است: من […]

لوگو سایت

آژانس طراحی دایره