چرا استخدام طراح تجربه کاربری در سال ۲۰۲۰ بیشترین رشد را خواهد داشت؟

استخدام طراح

استخدام طراح تجربه کاربری IDC پیش بینی می کند که در ۳ سال آینده ۵۰۰ میلیون برنامه نرم افزاری جدید که برابر با تعداد ساخته شده در ۴۰ سال گذشته است، تولید می شود که نیاز با استخدام طراح تجربه کاربری را بیش از پیش نشان می‌دهد. که در واقع این نشان می دهد به […]