تفکر طراحی چیست و چرا اینقدر محبوب است؟

تفکر طراحی

تفکر طراحی خاصیت منحصر به فرد طراحان نیست بلکه همه مبتکران بزرگ ادبیات، هنر، موسیقی، علوم، مهندسی و تجارت آن را انجام داده اند. بنابراین، چرا آن را طراحی تفکر می نامیم؟ آنچه در مورد تفکر طراحی خاص است این است که فرایندهای کاری طراحان می توانند به ما کمک کنند تا بطور سیستماتیک این […]

تفکر طراحی و ۵ مرحله آن جهت حل مشکلات

تفکر طراحی یک روش طراحی است که رویکردی مبتنی بر راه حل برای حل مشکلات ارائه می دهد. این برای مقابله با مشکلات پیچیده نامشخص یا ناشناخته ، با درک نیازهای انسانی پیچیده ، با طرح مجدد مسئله به روش های انسان محور ، با ایجاد ایده های بسیاری در جلسات طوفان مغزی و اتخاذ یک […]