دوره‌ طراحی

کاهش پیشرفت تجربه کاربری با گذشت زمان

خلاصه: به طور متوسط​​، تغییرات تجربه کاربری اثر کمتری در متریک های کمی دارند. این روند به این معنی است که تجربه کاربری از سال ۲۰۰۶ پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است. و در حال حاضر با کاهش پیشرفت تجربه کاربری با گذشت زمان روبرو هستیم.

طی ۱۴ سال گذشته ، ما کیس استادی (Case study) و متریک های تجربه کاربری را از پروژه های زندگی واقعی برای ۵ نسخه مختلف گزارش UX Metrics and ROI جمع آوری کرده ایم.

 کیس استادی (Case study) و متریک ها

از سال ۲۰۰۶ تاکنون گزارش UX Metrics and ROI (با عنوان قبلی بازگشت سرمایه برای قابلیت استفاده) به عنوان ویترینی از پروژه های محک زده دنیای واقعی تجربه کاربری به کارگرفته شده است. بالغ بر ۵  بار ویرایش، ما در مجموع ۹۹ کیس استادی (Case study) را جمع آوری کرده ایم. هر کیس استادی (Case study) محصول، مشکلات طراحی، تغییرات طراحی آن و حداقل یک جفت از مقادیر متغیر UX را (قبل یا بعد از تغییرات طراحی)شرح می دهد.

ما برای هر جفت استاندارد یا معیار متری، یک میزان  بهبود  یک تخمین از مقدار نسبی تأثیر هر پروژه طراحی بر روی استاندارد یا معیار متری را  که به صورت درصد بیان شده است را برآورد کردیم.برای مثال:  تصور کنید که نرخ تبدیل در یک سایت تجارت الکترونیکی قبل از طراحی مجدد ۲٪ باشد، بعد از طراحی مجدد نرخ تبدیل ۵% بود. در این حالت نسبت بین دو مقدار از  معیار متری  (قبل و بعد) ۲.۵=۲/۵ خواهد بود.برای بهبود (۲-۵)/۲ = ۱.۵ ، ۱۵۰ درصدی معیار متری تبدیل.

ما میزان بهبود را برای تمام مطالعات موردی (Case study) جمع آوری شده محاسبه کرده و این میزان بهبود را از سال ۲۰۰۶  -2008  با میزان بهبود جمع آوری شده در سال ۲۰۲۰ مقایسه کردیم.

کاهش قابل توجه در متوسط تماس تجربه کاربری

حتی تا سال ۲۰۰۸ ، زمانی که نسخه سوم این گزارش را منتشر کردیم، بهبودهای تجربه کابری در مقایسه با ۲۰۰۶ کاهش یافته است. این روند تا سال ۲۰۲۰ ادامه داشته است.

به طور میانگین، پیشرفت های تجربه کاربری از سال ۲۰۰۶-۲۰۰۸ به میزان قابل توجهی کاهش یافته است: از ۲۴۷% به ۷۵% (۶۹% درصد کاهش). این تفاوت از نظر آماری قابل توجه است (p-0.01). ما می توانیم اطمینان داشته باشیم که میانگین میزان بهبود از  از ۱۲-۱۴ سال پیش کمتر است.

کاهش پیشرفت تجربه کاربری با گذشت زمان

این اعداد میانگینی در بسیاری از پروژه های مختلف طراحی می باشند. ما مقدار وسیعی از تنوع را در داده‌های خود پیدا کردیم.فاصله اطمینان ۹۵ درصدی برای ۲۰۲۰ بسیار گسترده است، از ۸٪ به ۱۰۴٪.( از آنجا که مجموعه نمرات بهبود از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ توزیع عادی ندارد، نمی توانیم برای آن مجموعه داده فاصله اطمینان ایجاد کنیم).

تفاوت قابل توجهی بین (به عنوان مثال) افزایش ۸٪ در نرخ تبدیل یا یک افزایش ۱۰۴٪ وجود دارد.

ما از دیدن چنین طیف گسترده ای تعجب نکردیم زیرا سرانجام هر پروژه طراحی مبنا وابستگی شدیدی به عوامل زیر دارد:

کیفیت موجود از یک تجربه: یک محصول با مشکلات بسیار تجربه کاربری فرصت زیادی برای پیشرفت های بزرگ دارد.

تخصص و استعداد تیم: هرچه تیم تجربه کاربری بهتر باشد، احتمال انتخاب صحیح طراحی (بر اساس تحقیق و تجربه) بیشتر است.با این حال حتی یک طراح تجربه کاربری متخصص هم هر دفعه انتخاب درستی نخواهد داشت،

کمیت و کیفیت تغییرات: یک پروژه بزرگ با تغییرات زیاد ممکن است تأثیرات زیادی در معیارهای متری داشته باشد تا یک پروژه کوچک. با این حال، این یک قانون سخت نیست:وقتی تغییرات زیادی وجود دارد، فرصتهای زیادی هم برای اشتباه وجود دارد. علاوه بر این برخی از کیس استادی (Case study) جمع آوری شده برای این گزارش، تاثیرات متریک بزرگی را به عنوان نتیجه تغییرات طراحی کوچک و هوشمند نشان می دهد.

دقت و حساسیت روشها و معیارهای متری: برخی از روش های تحقیق از برخی دیگر حساس ترند. بخشی از این تفاوت ها از اندازه های مختلف نمونه های موجود برای هر متدی می آیند. به عنوان مثال ، آزمایش A / B در صفحه اصلی یک سایت می تواند هزاران نقطه داده را به راحتی ضبط کند، محققان را قادر می سازد حتی کوچکترین تغییرات را تشخیص دهند. اما با آزمایش کمی قابلیت استفاده ، تهیه نمونه های بزرگ از قیمت بسیار بالاتری برخوردار است.

تغییر رفتار یا اولویت اندازه گیری شده چقدر دشوار است: هرچه مقاومت کاربران شما برای انجام عملی خاص بیشتر باشد ، تغییر رفتار آنها چالش برانگیزتر خواهد بود.به عنوان مثال درصد کاربرانی که از یک سایت لوکس تجارت الکترونیکی خرید می کنند را در نظر بگیرید. حتی یک پیشرفت بزرگ در طراحی ممکن است باعث ایجاد تغییر جزئی در مقدار افرادی شود که می خواهند به شما پول بدهند.

به خاطر داشته باشید که پروژه طراحی فردی شما بسته به این عوامل ممکن است تأثیر متفاوتی داشته باشد. ممکن است به طور میانگین پیشرفت شما نزدیک به ۷۵ درصد باشد اما، همانطور که فاصله اطمینان گسترده نشان می دهد، حجم زیادی از تنوع وجود دارد، در دیتا ما، نیمی از  این مقادیر بین ۱۳ الی ۱۵۷ درصد بودند.

این بدین معنا نیست که ما میتونیم انتظار داشته باشتیم که ۵۰% از همه پروژه های طراحی در آن محدوده میزان بهبود داشته باشند. ممکن است تاثیرات شما ۵۰۰ درصد یا ۵۰۰۰ درصد بهبود داشته باشد، اما داده های ما حاکی از این است که میزان بهبود بسیار بالا غیرمعمول است. به همین ترتیب

می توانید میزان بهبود را در درصد کمی مشاهده کنید، اما این نیز اتفاقی کمیاب است. در بیشتر موارد می توانید از نمره منفی جلوگیری کنید حتی اگه فکر کنید باعث بدتر شدن طراحی شما می شود.

تا زمانی که آن را به خوبی قبل از اجرا امتحان کنید، شما ی تجربه کاربری بی ارزش را انتشار نخواهید داد.

پیشرفت های کوچکتر UX خوب است

در نگاه اول، ممکن است روند کاهشی بهبود متوسط حاصل از طراحی مجدد یک طراحی کاربری متمرکز به معنای بدتر شدن متخصصان تجربه کاربری در طول سالها باشد، ما معتقدیم که خلاف این موضوع صادق است. طی ۱۴ سال گذشته، جامعه طراحان تجربه کاربری به میزان قابل توجهی رشد کرده است و به همین صورت دانش جمع آوری شده و تجربه ما.

این کاهش میانگین میزان یهبود به معنای این که ما در حال انجام کار بدی هستیم نمی باشد،این نشان می دهد که ما به عنوان یک صنعت، در طی ۱۰ سال گذشته کار بسیار خوبی انجام داده ایم. در آغاز فاکتورهای انسانی و جنبش قابلیت استفاده،تقریبا هر محصولی فضای قابل توچهی برای پیشرفت داشت.

“در این سال‌های آغازین، طراحی واقعا نفرت انگیز بود، فکر کنید صفحه های ترکیده، جستجوهایی که چیزی پیدا نمیکنید، و گرافیک پف کرده در همه جا. تنها نکته خوب در مورد این طرح های اولیه این بود که آنقدر بد بودند که قهرمان بودن برای افراد بسیار آسان بود: فقط کمترین مطالعه را انجام دهید و به ناچار چندین فرصت بی نظیر برای پیشرفت پیدا خواهید کرد. پیدا کردن و رفع مشکلات UX در حباب dot-com مانند پرتاپ کردن ماهی در یک بشکه بود  هر طراحی ای بسیار بد بود! “

یاکوب نیلسن ، مدیر گروه نیلزن نورمن

ما در بسیاری از طرح های مختلف به بسیاری از بزرگترین مشکلات UX پرداخته ایم، در بعضی موارد ، اینها رفع مشکلات فردی برای مشکلات خاص بود. اما به عنوان یک صنعت، دانش جمعی ما نیز رشد کرده است – ما اکنون مجموعه  ای غنی از بهترین شیوه ها و الگوهای طراحی را داریم.هر طراح منحصر به فردی می تواند کار رو خود را بر اساس کارهای موجودی که توسط طراحان قبلی ایجاد شده است بنا کند.

بنابراین، آیا همه مشکلات تجربه کاربری جهان اکنون برطرف شده است، و همه طراحان عالی هستند؟ قطعا نه. برای اکثر تجربیات هنوز فضای قابل توجهی برای پیشرفت وجود دارد.(خوشبختانه این به این معنا است که متخصصان تجربه کاربری از امنیت شغلی بالایی برخوردار هستند.). این یافته ها به سادگی نشان می دهند که ما در زمینه بهبود تجربیات و  رسیدگی به صریح ترین مشکلات به خوبی عمل کرده ایم.

آیا این بدان معناست که UX امروزه از اهمیت یا تأثیر کمتری برخوردار است؟ البته که نه.
ما بر این باوریم که حتی اگر میزان این تغییرات طراحی کاهش یافته باشد ، از اهمیت کمتری برخوردار نیستند. از آنجا که در کل تجربه ها بهتر می شوند ، انتظارات کاربران بسیار بسیار بیشتر شده است.
امروزه ، اگر وب سایتی را که در سال ۲۰۰۶ مناسب تلقی میشد را در مقابل کاربر قرار دهید ، وی از استفاده از آن خودداری خواهد کرد.

ما معتقدیم که این این انتظارات آهسته با توجه به میانگین کیفیت تجربه ها به بیشتر شدن ادامه خواهند.( بازهم، این برای امنیت شغلی متخصصاان تجربه کاربری خوب است.). به عنوان یک نتیجه، حتی کوچکترین پیشرفت ها در تجربه کاربری ممکن است ارزش هر هزینه ای را داشته باشد. همچنین ، به یاد داشته باشید که رقبای شما نیز به احتمال زیاد تجربیات خود را بهبود می بخشند – یک مسابقه تسلیحاتی تجربه کاربری.

پیش بینی های آینده

اگر این روند ادامه پیدا کند ، طراحی ها به طور متوسط ​​بهبود می یابند و در نتیجه مداخلات تجربه کاربری تأثیرات کمی دارند. با این حال ، ما معتقدیم که این تغییرات کوچکتر بسیار ارزشمند خواهد بود زیرا انتظارات و استانداردهای کاربر نیز هر روز بالاتر خواهد رفت.

ما به عنوان یک صنعت در حال اصلاح هستیم.اگر به فکر ساختن تجربیات خود مانند ساختن خانه باشیم، دهه ۲۰۰۰ میلادی زمانی بود که تمرکز آن بیشتر روی پی، دیوار ها و سقف بود – ما فقط بر این مسئله تأکید داشتیم که ساختار خراب نشود. در سال ۲۰۲۰ ، بسیاری از تیم ها در می یابند که ساختار تجربیات آنها مناسب است و اکنون می توانند توجه خود را به تنظیم دقیق معطوف کنند: نقاشی دیوارها ، نصب نورگیرها ، دکوراسیون داخلی.  هر تغییر فردی ممکن است مانند گذشته تأثیر عظیمی نداشته باشد. اما تجمع این پالایشگاه های کوچک، تجربیات لذت بخش تری را ایجاد خواهد کرد.

 

منبع: nngroup.com

آکادمی آژانس طراحی دایره

آموزش طراحی در آژانس طراحی دایره شامل بوت‌کمپ طراحی ۰ تا ۱۰۰، طراحی تجربه کاربری، طراحی تعاملی، طراحی دیزاین سیستم، رنگ و تایپوگرافی و…

به اشتراک‌گذاری در

لوگو سایت

آژانس طراحی دایره

Search