چک لیست ناتیفیکیشن‌ها

بایدها و نبایدهایی که باید در طراحی بخش‌ ناتیفیکیشن‌ها رعایت کنید.

خوانایی ناتیفیکیشن

پیام باید خوانش پذیری داشته باشد.

انتقال ساده مفاهیم در ناتیفیکیشن‌ها

پیام در ناتیفیکیشن باید با حداقل کلمات ممکن اطلاعات را منتقل کند.

رنگ، آیکون و اینتراکشن

رنگ، آیکون و اینتراکشن پیام باید به نحوی باشد که با محتوا همخوانی داشته باشد و در انتقال صحیح پیام دخیل باشد.

زمان نمایش متوسط ناتیفیکیشن

زمان متوسط نمایش یک ناتیفیکیشن باید از متوسط سرعت خواندن در سطح جامعه بیشتر باشد. (سرعت متوسط خواندن در ایران در سال ۹۷، ۲ الی ۴ کلمه بر ثانیه گزارش شده است.)

ابهام برانگیز نبودن

نوشتار پیام نباید ابهام برانگیز باشد.

حس گمشدگی یا خنگ بودن در کاربر

نوشتار ناتیفیکیشن نباید موجب حس گمشدگی یا خنگ بودن در کاربر شود (از عوامل جدی در ترک یک بستر دیجیتالی انتخاب کلمات بی‌مهابا است، توانایی UX Writing در این قسمت به رشد محصول و ماندگاری کاربر بسیار کمک می‌کند.).

گزینه انجام عملیات

در کنار ناتیفیکیشن‌هایی که نیازمند بازخورد خاصی از کاربر هستند گزینه انجام عملیات به صورت مستقیم و یا نهایتا یک مرحله واسط وجود داشته باشد تا از اتلاف وقت کاربر جلوگیری شود.

امکان حذف سریع

در صورتی که عملکرد و پاسخ کاربر به ناتیفیکیشن ضرورت ندارد باید امکان حذف سریع آن برای ادامه فعالیتی که پیش از دریافت ناتیفیکیشن داشت، وجود داشته باشد (مزاحم کاربر نشوید، وقت کاربر را برای یک نظرسنجی نگیریم زیرا ممکن است وی در زمان و مکان نامناسبی برای پاسخگویی باشد).

کاهش حس رضایت

اطلاعات فوق موجب کاهش حس Satisfaction در کاربران میشود که با توجه به اصول کاربردپذیری منجر به ترک و خروج کاربر از برنامه میگردد.

ناتیفیکیشن اضافی و بی هدف

از ایجاد ناتیفیکیشن اضافی و بی هدف بپرهیزید زیرا موجب بی‌اهمیت شدن ارزش تمامی پیام‌های دریافتی کاربر از سامانه شده و در کل موجب از بین رفتن علاقه کاربر به سیستم میشود.

آخرین مقالات ما

با آخرین مقالات طراحی روز دنیا همواره به روز باشید.

Search