دوره‌ طراحی

قوانین UX که Airbnb از آنها پیروی می کند

قوانین UX که Airbnb از آنها پیروی می کند

در این مقاله، به استراتژی‌ها و اصول قابل توجهUX  که Airbnb در طراحی اپلیکیشن موبایل به کار می‌برد، می‌پردازیم که منجر به یک تجربه کاربری فوق‌العاده کاربردی و کارآمد می‌شود. بنابراین، بدون هیچ تأخیری، بیایید مستقیماً این بینش های جذاب را کشف کنیم!

قوانین UX که Airbnb از آنها پیروی می کند _ کاور وسط
قوانین UX که Airbnb از آنها پیروی می کند _ کاور وسط

۱. قانون هیک

Airbnb انتخاب ها را برای کمک به تصمیم گیری سریع محدود می کند. تمرکز بر لیست های مربوطه، رزرو را ساده می کند.

اسکرین شات برنامه Airbnb از Mobbin
اسکرین شات برنامه Airbnb از Mobbin

زمان تصمیم گیری با تعداد انتخاب ها افزایش می یابد

۲. قانون فیتس

دکمه برجسته «تأیید و پرداخت» Airbnb در صفحه تأیید، تلاش را کاهش می دهد و از قانون فیتس پیروی می کند.

اسکرین شات برنامه Airbnb از Mobbin
اسکرین شات برنامه Airbnb از Mobbin

مدت زمان رسیدن به هدف به فاصله و اندازه آن بستگی دارد.

۳. قانون مجاورت

با گروه بندی اطلاعات مرتبط، Airbnb به کاربران کمک می کند تا روابط را سریعتر درک کنند و به جزئیات دسترسی پیدا کنند.

اسکرین شات برنامه Airbnb از Mobbin
اسکرین شات برنامه Airbnb از Mobbin

عناصری که نزدیک به هم قرار می گیرند به عنوان مرتبط تلقی می شوند.

۴. قانون جیکوب

Airbnb پیمایش و طرح‌بندی خود را با الگوهای آشنا از دیگر پلتفرم‌ها هماهنگ می‌کند و منحنی یادگیری را برای کاربران کاهش می‌دهد.

اسکرین شات برنامه Airbnb از Mobbin
اسکرین شات برنامه Airbnb از Mobbin

کاربران بیشتر وقت خود را در سایت های دیگر می گذرانند. طرح ها باید با الگوهای آشنا سازگار باشند.

۵. قانون تقارن

Airbnb از چیدمان‌های متقارن و عناصر گرافیکی برای یک رابط بصری جذاب استفاده می‌کند که تجربه کاربر را افزایش می‌دهد.

اسکرین شات برنامه Airbnb از Mobbin
اسکرین شات برنامه Airbnb از Mobbin

عناصر متقارن از نظر بصری جذاب تلقی می شوند.

۶. قانون میلر

Airbnb پر کردن فرم را با به حداقل رساندن ورودی ها، کاهش بار شناختی و ساده کردن فرآیند ساده می کند.

اسکرین شات برنامه Airbnb از Mobbin
اسکرین شات برنامه Airbnb از Mobbin

“یک فرد معمولی فقط می تواند مقدار محدودی از اطلاعات را در حافظه کاری نگه دارد”

نتیجه

برای نتیجه گیری، Airbnb به عنوان یک نمونه استثنایی از اجرای موثر قوانین UX برای ارائه یک تجربه کاربری یکپارچه عمل می کند. Airbnb با ادغام اصولی مانند قانون هیک، قانون فیتس و سایر قوانین UX، یک رابط کاربری بصری و کارآمد ایجاد کرده است. این برنامه فرآیند پیچیده ناوبری را از طریق استفاده استراتژیک از نشانه های بصری، نمادهای کاربر پسند و دستورالعمل های واضح ساده می کند.

به طور کلی، رابط کاربر پسند و رویکرد شخصی Airbnb استاندارد جدیدی را برای طراحی UX ایجاد کرده است و آن را به عنوان معیاری برای سایر برنامه‌های کاربردی قرار می‌دهد. همانطور که Airbnb به سفر نوآوری و تکامل خود ادامه می دهد، می توانیم تغییرات پیشگامانه بیشتری را پیش بینی کنیم که به طور مداوم تجربه کاربر را بهبود می بخشد.

منبع:uxplanet.org

آکادمی آژانس طراحی دایره

آموزش طراحی در آژانس طراحی دایره شامل بوت‌کمپ طراحی ۰ تا ۱۰۰، طراحی تجربه کاربری، طراحی تعاملی، طراحی دیزاین سیستم، رنگ و تایپوگرافی و…

به اشتراک‌گذاری در

لوگو سایت

آژانس طراحی دایره

Search