دوره‌ طراحی

طراح رفتار چگونه کار می‌کند؟

طراح رفتار

طراحان رفتاری بر روی کارهایی که مردم انجام می دهند و همچنین عملکرد درونی و بیرونی محصولات دیجیتال و خدماتشان تمرکز دارند. آنها بر مبنای دریافتهایشان می اندیشند و تصمیم می گیرند که در چه مواردی و چطور رفتار کاربران خود را تحت تاثیر قرار دهند.

طراح رفتاری می داند که عوامل زیادی بر روی عملکرد و طرز فکر افراد تاثیر می گذارد. عواملی که قسمتی از آن واضح و آشکار و بخش بزرگی از آن پنهان است. اکثر این موارد خارج از تاثیر بخشهای حل مسئله، مانند طراحی محصول، تجربه مشتری و تجربه کاربری است.

اگر مطلب پیشین ما را با عنوان طراحی رفتار (Behaviour Design) چیست؟ نخوانیده‌اید حتما مطالعه کنید.

طراحان رفتاربرای آشکار کردن این عوامل، از علوم رفتاری استفاده می کنند. تئوری ها و اصولی که در دانشگاه ایجاد و اثبات شده است. آنها دیدگاه هایشان را از اقتصاد رفتاری، روانشناسی اجتماعی، روانشناسی شناختی و علوم اعصاب به دست می آورند.

یک طراح رفتاری به رفتار مردم در محیط دقت می کند و بررسی می کند چه عواملی باعث می شود تا مردم چیزی را به چیز دیگری ترجیح دهند و تأثیر افراد دیگر را بر رفتار کاربر نشان می دهد.

طراح رفتاری چه کارهایی انجام می دهد؟

طراحی مداخله در طراحی رفتاری

مداخلات، طراحی تجربی است که باعث تغییر رفتار می شود. مداخله تأثیرات خودآگاه و ناخودآگاه را هدف قرار می دهد که افراد را آگاه کند. مداخلات براساس تأثیر مثبتی که بر مردم دارند طراحی و اندازه گیری می شوند.چهار نوع طراحی مداخله وجود دارد. طراحی عادت، طراحی اقناع کننده، طراحی پیشگیری و طراحی مداخله. انگیزه کاربر و نیازهای تجاری تعیین می کند که کدام یک از این موارد انتخاب شوند.

 

طراحی رفتار
طراحی رفتار

نقشه های رفتاری خلق می کند

نقشه های رفتار نشان می دهد که چگونه عملکرد مشتری به عوامل خارج از کنترل خود وابسته است. مانند عوامل محیطی یا آنچه که دیگران انجام می دهند. نقشه هایی که نشان می دهد مردم چه کارهای انجام می دهند،چگونه فکر می کنند، چگونه احساس می کنند و چطور این بسته به سناریوهای رفتاری مختلف تغییر می کند. این موضوع زیر مجموعه طراحی رفتاری لحاظ می‌شود.

سناریوهای رفتاری می نویسد

سناریوهای رفتار جهت بیان اقدامات احتمالی کاربران استفاده می‌شود. این سناریوها به شکل “اگر کاربران به چپ بروند و یا راست” تعریف می‌شوند. این طراحی مشابه با داستان کاربر است، اما ۳ فاکتور مهم من، ما و نظارت بر عملکرد در میزان نفوذ آن را مد نظر دارد.

معماری های انتخابی ایجاد می کند

چگونگی ساختار ارائه اطلاعات بر آنچه افراد انتخاب می کنند تأثیر می گذارد. این معماری انتخاب است. این امر فراتر از ساختن اطلاعات است تا درک آن آسان تر باشد و بر نحوه استفاده اطلاعات از نتایج منجر به تصمیم و تصمیم گیری متمرکز می شود. معماری انتخاب به معنی دستکاری در انتخاب نیست. به معنی ارائه اطلاعات صحیح به ترتیب صحیح است تا به افراد کمک کند بهترین انتخاب را داشته باشند.

برنامه ریزی و اجرای کارگاه های همکار سازی

یک طراح رفتار قادر است بین مردم برود و دیدگاه های پنهان آنها را استخراج کند. بینش یک طراح رفتاری معمولاً ناخودآگاه است و با تعامل های ظریف بین افراد آشکار می شود. آنچه مردم می گویند به ندرت چیزی است که فکر می کنند. یک طراح رفتاری باید عمیق تر به آنچه که مردم انجام می دهند و نحوه تعامل و کلماتی را که برای برقراری ارتباط استفاده می کند، نگاه کند. آنها کمک می کنند آگاهی لازم در زمینه کارهای گروه ها و اشخاص را راحت تر به دست بیاورد. این کارها می تواند مستقیما به رفتارها یا یک سری فعالیت های مجزا مرتبط باشند. هرکدام به گونه ای طراحی شده اند که اطلاعات بیشتری در مورد افراد و گروه های اجتماعی آنها نشان دهند.

برنامه ریزی، انجام و پشتیبانی از تحقیقات رفتاری

برای طراحی رفتار، باید آن را درک کرد و نگاهی عمیق تر به تأثیراتی که افراد را به جهتی سوق می دهد، داشت.. برخی تاثیرها آشکارهستند ولی اغلبشان نامشخصند. تحقیقات رفتاری با تحقیقات کاربر همپوشانی زیادی دارند. اما تمرکز طراح رفتار روی فاکتورهایی است که روی رفتار مردم تاثیر می گذارد و تراز آن را روی نمودار مشخص می کند.

بازبینی ادبیات و تلفیق آن

طراحی رفتاری با بینش آغاز می شود. بینش استناد شده و اثبات شده در زمینه موضوع، رفتار و یا آرکی تایپ. یک طراح رفتاری مقالات آکادمیک را برای استخراج بینش های کلیدی و مفید ارزیابی می کند. آنها از این بینش برای تعیین جهت احتمالی در مراحل اولیه استفاده می کنند. بررسی ادبیات رفتاری و مسیرهای بالقوه در شروع پروژه موجب صرفه جویی در وقت و سرمایه گذاری می شود.

از طرح کاربر محور استفاده می کند

یک طراح رفتار، طرز تفکر را می داند. هم به عنوان روشی برای حل مسئله و هم به عنوان مجموعه ای از ابزارهای مورد استفاده در یک پروژه. آنها کاربر را در اولویت قرار می دهند، اما تأثیر خود را بر سایر افراد بطور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر گزینه های طراحی خود قرار می دهند.

 

منبع: behaviourkit.com

آکادمی آژانس طراحی دایره

آموزش طراحی در آژانس طراحی دایره شامل بوت‌کمپ طراحی ۰ تا ۱۰۰، طراحی تجربه کاربری، طراحی تعاملی، طراحی دیزاین سیستم، رنگ و تایپوگرافی و…

به اشتراک‌گذاری در

لوگو سایت

آژانس طراحی دایره

Search