دوره‌ طراحی

طراحی رفتار (Behaviour Design) چیست؟

طراحی رفتاری

طراحی رفتار، علوم رفتاری را با بینش کاربر و نیازهای کسب و کارها ترکیب می کند تا ریسک و ضررمالی حاصل از نوآوری را کاهش دهد. طراحی که باعث تغییر رفتار مثبت در کاربر می شود و تاثیرات نادیده انتخاب های طراحی را بر روی رفتار کاربر و رفتارهای اجتماعی نشان می دهد.

این فرایند را با نام های مختلفی از جمله طراحی تغییر رفتار و طراحی رفتار می شناسند. صنعتی که هنوزیک نام قطعی شده نیست.

 

طراحی رفتار
طراحی رفتار

علوم رفتاری

ما اغلب فکر می کنیم که مصرف کنندگان تصمیمات منطقی می گیرند، اما علوم رفتاری به ما نشان می دهد که این امر واقعیت ندارد. نحوه تصمیم گیری ما تحت تأثیر شیوه پردازش اطلاعات مغزمان است که گاهی می تواند با محاسبات اشتباه مارا دچار تعصب کند.تعصبات شناختی که درنتیجه خطاهای سیستماتیک در فرایند فکر ما هستند و می توانند بر تصمیماتی که می گیریم تأثیرداشته و باعث انجام کارهای غیرمنطقی شوند.

همه ما تصمیم گیری غیر منطقی را تجربه کرده ایم. یک چیز می گوییم  و کاردیگری انجام می دهیم. تصمیمات مهم را به تعویق می اندازیم و کارهایی را انجام می دهیم که می دانیم بعدا پشیمان می شویم. می دانید دیگر، مثل پس انداز نکردن برای بازنشستگی ، نوشیدن بیش از حد ، کنار گذاشتن باشگاه …و این لیست ادامه دارد.

هدف از طراحی رفتار، تأثیر مثبت بر رفتار افراد است که به آنها کمک می کند تا آنچه را که واقعا می خواهند با یک رویکرد منظم در سطحی عمیقتر انجام دهند..این قرار نیست که رفتار مردم را دستکاری کند یا باعث شود کاری را انجام دهند که به طورآگاهانه انتخاب نکردند.

طراحی رفتاری پلی می سازد بر روی شکاف بین کارهایی که ما فکر می کنیم مردم انجام می دهند و کارهایی که در واقع انجام می دهند. شکافی که هسته اصلی هرمشکلی برای طراحی محصولات دیجیتال و خدمات بر اساس رفتارهای واقعی است.

 

منبع: behaviourkit.com

آکادمی آژانس طراحی دایره

آموزش طراحی در آژانس طراحی دایره شامل بوت‌کمپ طراحی ۰ تا ۱۰۰، طراحی تجربه کاربری، طراحی تعاملی، طراحی دیزاین سیستم، رنگ و تایپوگرافی و…

به اشتراک‌گذاری در

لوگو سایت

آژانس طراحی دایره

Search