دوره‌ طراحی

طراحی رفتار در کنار خدمات و طراحی محصول

طراحی رفتاری در کنار خدمات
طراحی رفتار

طراحی رفتار یک بخش مجزا و  تنها نیست بلکه سازگار با سایر بخش های طراحی کار می کند و می تواند تاثیر آنها را افزایش دهد. تغییر رفتار رویکردی است که از طریق محصولات و خدمات دیجیتال ارائه می شود. طراحان رفتاری در کنار طراحان محصولات و خدمات دیجیتال کار می کنند.

طراحی رفتار و طراحی خدمات

تغییر رفتار فقط برای مشتریان نیست، بلکه برای مدیران نیز هست.

 

تعادل برقرار کردن بین تجربه کارکنان، تجربه مشتری و هزینه ها کار دشواری است. در طول راه، بسیاری از شرکت ها از مواردی که باعث ایجاد انگیزه در فرد و یا رفتار به روشی خاص می شود و همچنین از تاثیر تصمیم تجاری بر رفتار مشتری چشم پوشی می کنند. چگونگی نوشتن طرح، چگونگی طراحی و اجرای این تجربه، همه در تغییر رفتار کاربر نقش دارند. مهم است که طراحان رفتار با طراحان خدمات همکاری کنند.

اگر طراحان خدمات به طور مستقیم برای بهبود تجربه کارکنان و به طور غیرمستقیم برای تجربه مشتری، منابع تجاری را برنامه ریزی و سازماندهی کنند، طراحی رفتار به دنبال بهبود این تصمیم گیری و اقدامات در پی خواهد آمد. تغییر رفتار مشتریان را هدف قرار می دهد اما سازمانها نیز در این راستا هستند. عادات سازمانی، ارتباطات و تصمیم گیری به همان اندازه تأثیر دارد که کاربر، هدف قرارگرفته است. یکی از دیگری پشتیبانی می کند. مردم چه مشتری و چه کارمند در برابر تاثیر پنهان آسیب پذیر هستند.

خدمات طراحی و طراحی رفتار نقاط مشترک زیادی دارند. درهر دوی آنها:

   • هدف ایجاد ارزش برای مدت طولانی است.
   • طراحی برای زمینه های پویا است.
   • تنوع کاربران را در نظر می گیرند.
   • عملکردهای کاربر را در اکوسیستم علت و معلول بررسی می کنند.
   • اثرات جمعی تجربه افراد را در موفقیت پروژه نقشه برداری می کنند.
   • تأثیرات اجتماعی را بر رفتارهای فردی نشان می دهند.

 

طراحی بر رفتار تأثیر می گذارد. چه این برنامه ریزی شده باشد چه نباشد.

برای طراحی یک محصول، شما یک رفتار طراحی می کنید. مشتری به ندرت در مورد ظاهر یا احساس یک برنامه اظهار نظر می کند، در عوض آنها روی آنچه که برنامه به آنها کمک کرده است تمرکز می کنند. برنامه مالی – که به آنها در پس انداز کمک کرده. برنامه درمانی – که به آنها در کاهش وزن کمک کرده. برنامه سفر – که به آنها کمک کرد تا با دردسر کمتر هتل پیدا کنند.

فکر کردن درباره طراحی رفتار به این معنی است که طراحان محصول می توانند فرصتهای جدید بازار را شناسایی کنند. در طراحی محصول افراد را چه آنها که عملکرد غیر منطقی دارند و چه منطقی مورد هدف قرار می دهند. وقتی این ویژگی ها با اهداف رفتاری مطابقت داشته باشند، آنها به خودی خود کشش ایجاد می کنند. طراحی رفتار عوامل پنهانی را نشان می دهد که طراح محصول می تواند برای رفع نیازهای بازار از آنها استفاده کند.

 

منبع: behaviourkit.com

آکادمی آژانس طراحی دایره

آموزش طراحی در آژانس طراحی دایره شامل بوت‌کمپ طراحی ۰ تا ۱۰۰، طراحی تجربه کاربری، طراحی تعاملی، طراحی دیزاین سیستم، رنگ و تایپوگرافی و…

به اشتراک‌گذاری در

لوگو سایت

آژانس طراحی دایره

Search