دوره‌ طراحی

رویکردهای مختلف به تحقیقات UX

روش های تجربه کاربری

تحقیقات UX به توسعه  تکنیک های تحلیلی که برای شناخت تجربه کاربر در مورد محصول استفاده می شود، کمک می کند. این تحقیقات باید به گونه ای انجام شود که با توجه به اینکه کاربر چه کسی است، بداند کاربر در چه زمینه ای از یک محصول استفاده می کند و یا از یک محصول یا خدمات به چه مواردی نیاز بیشتری دارد. صاحبان مشاغل قبل از شروع به  تحقیقات باید از منابع و محدودیتهای خود آگاه باشند. پس از مشخص شدن آن، می توانند تحقیق را شروع کنند.در ادامه به بررسی رویکردهای مختلف به تحقیقات UX خواهیم پرداخت.

 

مدت زمان تحقیق

مدت زمان تحقیقات در این فرآیند بستگی به انتخاب پژوهش های طولی یا تحقیقات مقطعی دارد.

 

تحقیقات طولی

تحقیقات طولی عمدتا بر مشاهده و بازدید گروهی از کاربران در طول زمان و در فواصل منظم متمرکز است. این تحقیق به منظور مشاهده درک، نگرش و رفتار کاربران انجام می شود. مزیت اصلی تحقیقات طولی این است که فراتر از یک بازه زمانی واحد گسترش می یابد. به همین دلیل است که اتفاقات می توانند در یک بازه مناسب اتفاق بیفتند. مطالعه طولی می تواند از جهات مختلفی مانند دفتر یادداشت، مشاهده شرکت کنندگان و آنهایی که  مصاحبه و نظرسنجی های مکرر انجام داده اند بررسی شود.

تحقیقات طولی
تحقیقات طولی

تحقیقات مقطعی

تحقیقات مقطعی، به تحقیقاتی گفته می شود که در آن بازخورد از یک گروه افراد در یک زمان واحد، جمع آوری و مطالعه می شود. در این شیوه  کاربران در گروه های مختلف با  نام های مختلف طبقه بندی می شوند. این امر عمدتاً شامل ارزیابی مشتریان با یک عامل کلیدی، در زمان مشخص است. برای این کار صاحبان مشاغل از کاربران دعوت کرده و آنها را در دو یا چند گروه دسته بندی کرده و از نظرات آنان استفاده می کنند.

تحقیقات مقطعی
تحقیقات مقطعی

ماهیت داده ها

در اینجا، صاحبان مشاغل باید تصمیم بگیرند که آیا به آمار یا نظرات و یا سایر داده های ذهنی نیاز دارند یا خیر. بر این اساس می توانند تحقیقات کمی و کیفی انجام دهند.

ماهیت داده
ماهیت داده

تحقیقات کمی

تحقیقات کمی شامل مواردی می باشد مانند : زمان ماندن در صفحه، زمان انجام کار، بررسی قسمت های مختلف  و نمای صفحه. مطالعه کمی در UX بیشتر در تحقیقات بازار انجام می شود زیرا مجموعه داده های بزرگی را شامل می شود. در اینجا، این تحقیق  با توجه به سلیقه مشتری انجام خواهد شد.

 

تحقیق کیفی

تحقیقات کیفی در UX عمدتاً شامل رفتارها، احساسات و نگرش کاربران است. تحقیقات کیفی به منظور درک عوامل مؤثر بر تصمیم مشتری در خرید یک محصول، تجربه استفاده از آن محصول و تأثیر آن با گرفتن بازخورد مشتری انجام می شود.

 

منبع داده ها

داده ها را می توان از دو طریق تحقیقات اولیه و ثانویه جمع آوری کرد.

 

تحقیقات اولیه

تحقیقات اولیه از طریق مصاحبه، آزمایش یا انجام پرسشنامه برای به دست آوردن داده ها انجام می شود. اطلاعات تازه به جای منابع داده های منتشر شده جمع آوری می شوند. تحقیقات اولیه هم از نظر زمان و هم از نظر منابع وقت زیادی را میطلبد، زیرا نیاز به تعامل مستقیم با مشتریان دارد.

تحقیقات ثانویه
تحقیقات ثانویه

تحقیقات ثانویه

تحقیقات ثانویه بر تجزیه و تحلیل منابع حاضر و موجود مانند مقالات پژوهشی، مجلات و مقالات متمرکز است. برای کسانی که وقت کمتر و منابع محدودی دارند، تحقیقات ثانویه یک مزیت عالی محسوب می شود زیرا زمان نسبتاً کمتری را می طلبد.

 

هدف از تحقیق، بررسی مسئله و تلاش برای رفع مشکلات در بهینه ترین روش است. این کار را می توان از طریق تحقیقات اکتشافی، تحقیقات توصیفی و تحقیقات ارزشیابی انجام داد.

تجربه کاربری
تجربه کاربری

تحقیقات پدیدار یا اکتشافی

تحقیقات اکتشافی به منظور بررسی مشکل در مرحله مقدماتی انجام می شود. بنابراین این تحقیق شامل مصاحبه، بحث گروهی با نیازهای مشتری و شناسایی مشکل در مورد محصول است.

تحقیقات
تحقیقات

تحقیق توصیفی و آموزنده

تحقیقات توصیفی برای بیان مسئله  ای که قبلاً ارائه شده است و برای به دست آوردن درک جامعی از مسئله استفاده می شود. این تحقیق پس از تجزیه و تحلیل دقیق مسئله، به ارائه راه حل کامل مسئله کمک می کند.

تحقیقات ارزیابی
تحقیقات ارزیابی

تحقیقات ارزشیابی

تحقیق ارزشیابی با نزدیک شدن به کاربران انجام می شود. در این روش باید بدانید که آیا راه حل موجود در تحقیق توصیفی را  می توانید کشف کنید یا خیر. هدف اصلی این تحقیق بررسی این مسئله است که  آیا مشکل به طور کامل برطرف شده است یا نه.

 

 

ارزیابی تحقیق
ارزیابی تحقیق

نتایج تحقیق را می توان به دو دسته تقسیم کرد.

۱.تحقیقات خالص

تحقیقات ناب به منظور شناسایی رابطه بین متغیرها و تحقیقات اساسی می باشد. تحقیقات خالص کاملاً از روی کنجکاوی و علاقه انجام می شود و ماهیت اکتشافی بیشتری دارد.

تحقیقات خالص
تحقیقات خالص

۲.تحقیقات کاربردی

تحقیقات کاربردی مبتنی بر تحقیقات اساسی یا خالص است. این کار به منظور حل مسئله شناسایی شده در مرحله تحقیق خالص انجام می شود. نتیجه این تحقیق عمدتاً برای استفاده فعلی استفاده می شود، نه برای آینده.

 

تحقیق اعمال شده
تحقیق اعمال شده

همچنین انتخاب روش تحقیق صحیح برای یک محصول در زمان مناسب ضروری است. Nextbrain Studio برای رضایت هرچه بیشتر و بهتر مشتری از این نوع روشها برای تحقیقات UX استفاده می کند.

 

منبع: nextbrain.studio

آکادمی آژانس طراحی دایره

آموزش طراحی در آژانس طراحی دایره شامل بوت‌کمپ طراحی ۰ تا ۱۰۰، طراحی تجربه کاربری، طراحی تعاملی، طراحی دیزاین سیستم، رنگ و تایپوگرافی و…

به اشتراک‌گذاری در

لوگو سایت

آژانس طراحی دایره

Search